Úvod > Výzvy

Výzvy IROP 2014 - 2020

Níže naleznete vyhledávač výzev, který umožňuje filtrovat jednotlivé vyhlášené výzvy IROP 2014 - 2020 podle odpovědného subjektu (Řídicí orgán IROP, ITI, IPRÚ, MAS), podle cíle podpory (téma výzvy) a podle města, kam má být finanční podpora směřována (pouze u integrovaných nástrojů – ITI a IPRÚ).
Současně s otevřením prvních výzev IROP 2021 – 2027 bude vyhledávač výzev nastaven na filtrování výzev z tohoto programového období.

Kalendář výzevKalendář výzev    Přehled tématDetaily témat
Seznam všech MAS naleznete zde.
 • clld

  13.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Infrastruktura základních škol

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021
 • clld

  9.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Bezpečnost dopravy II

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: nerelevantní
  Příjem žádostí: 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021
 • clld

  14.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: obce nestátní neziskové organizace církve církevní organizace
  Příjem žádostí: 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021
 • clld

  13.výzva MAS SERVISO - IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: - Obce - dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované obcemi - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  Příjem žádostí: 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021
 • clld

  8.VÝZVA MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021
 • clld

  16.výzva MAS Brdy-IROP-Komunita

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 1. 5. 2021 - 27. 8. 2021
 • clld

  15.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 1. 5. 2021 - 27. 8. 2021
 • clld

  14.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 1. 5. 2021 - 1. 6. 2021
 • clld

  20.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: "Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti"
  Příjem žádostí: 30. 4. 2021 - 30. 6. 2021
 • clld

  19.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání III.

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - příspěvkové organizace organizačních složek státu - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  Příjem žádostí: 30. 4. 2021 - 15. 6. 2021
Načíst další