1. Monitorovací výbor IROP

Typ akce: Konference
Termín konání: 30. 6. 2015 10:00 - 14:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1
První řádné zasedání Monitorovacího výboru IROP. Klíčovým podkladem k projednání byl systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP, jenž byl MV IROP schválen společně pro specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ (vybrané silnice II. a III. třídy) a specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (územní plány obcí s rozšířenou působností).
Druhým klíčovým tématem bylo projednání harmonogramu výzev pro rok 2015.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena