Seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“ IROP - Praha, 7.1

Typ akce: Seminář
Termín konání: 7. 10. 2015 9:30 - 14:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Újezd 450/40, Praha 1
Uzávěrka přihlášek: 6.10.2015 10:00
Na semináři pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“  v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu budou účastníci detailněji seznámeni  s podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či veřejnými zakázkami v rámci Specifického cíle 3.2. Budou také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci tohoto specifického cíle - Kyberbezpečnost, Elektronizace odvětví eLegislativa, eSbírka, archivace.

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.      

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena