Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Ústí nad Labem), 3. 4. 2019

Typ akce: Seminář
Termín konání: 3. 4. 2019 9:00 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, územní odbor IROP pro Ústecký kraj - zasedací místnost

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 29. 3. 2019 na e-mail lenka.stefflova@crr.cz

Z kapacitních důvodů je možné přihlásit za jeden subjekt maximálně 2 účastníky.

V rámci semináře "Administrace projektů ve fázi realizace" pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena