Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty k individuálním výzvám > Výzva č. 82 - Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.

Dokumenty

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena