Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD > Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD k 24. 7. 2020_MD 32
icona

Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD k 24. 7. 2020_MD 32

PDF , 2MB