Úvod > Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Příručky a postupy > Kontrolní list – administrativní ověření - proces hodnocení a výběru projektů MAS

Dokumenty