Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Příručky a postupy > Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP

Dokumenty

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena