Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Změny SCLLD > Pokyny ke změnám SCLLD v IROP k 31. 10. 2020
icona

Pokyny ke změnám SCLLD v IROP k 31. 10. 2020

PDF , 952KB