Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Změny SCLLD > Příloha č. 1_Modelové příklady znázornění změn SCLLD v IROP
icona

Příloha č. 1_Modelové příklady znázornění změn SCLLD v IROP

PDF , 915KB