Závazné stanovisko ŘO IROP č. 10 – smluvní pokuty - porušení smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou

Závazné stanovisko k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce č. 10, na jehož základě již nebudou ponižovány způsobilé výdaje projektu o smluvní pokuty za porušení smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou.

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 10 – smluvní pokuty - porušení smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou [ PDF , 526KB ]

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena