Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 - výzva č. 6 – místní akční skupiny

Závazné stanovisko k výzvě č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“, kterým se upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, konkrétně podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 - výzva č. 6 – místní akční skupiny [ PDF , 4MB ]

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena