Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16 - výzva č. 6 – místní akční skupiny

PDF , 4MB