Základní dokumenty v IROP > Dokumenty k individuálním výzvám > Výzva č. 62 - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD > Prohlášení o příjmech a čestné prohlášení o vlastnictví, nájmu nemovitosti

Prohlášení o příjmech a čestné prohlášení o vlastnictví, nájmu nemovitosti

DOCX , 88KB