Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty k individuálním výzvám > Výzva č. 9 - Územní studie > Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
icona

Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

PDF , 453KB