Základní dokumenty v IROP > Obecná pravidla pro žadatele a příjemce > Aktuálně platná verze > Obecná pravidla pro žadatele a příjemce od 1. 3. 2021

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce od 1. 3. 2021

PDF , 2MB