Základní dokumenty v IROP > Obecná pravidla pro žadatele a příjemce > Aktuálně platná verze > Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce od 1. 3. 2021

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce od 1. 3. 2021

ZIP , 23MB