Žadatelé a příjemci > Dokumenty > Základní dokumenty v IROP > Závazná stanoviska ŘO IROP > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce
icona

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

PDF , 73KB