Seminář pro žadatele k 14. a 15. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ IROP - Praha, 8.12

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 8. 12. 2015 9:30 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Uzávěrka přihlášek: 8.12.2015 9:00

Na semináři k 14. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“, které budou současně vyhlášeny dne 3. prosince 2015 v rámci specifického cíle 2.4  "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení", budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci specifického cíle 2.4.

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.