Seminář pro žadatele k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP - Praha, 4. 2. 2016

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 4. 2. 2016 9:30 - 13:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Václavské náměstí 833/31, Praha 1
Uzávěrka přihlášek: 3.2.2016 14:00

Na semináři k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP vyhlášené dne 21. ledna 2016 v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci specifického cíle 1.2. Bližší informace k výzvě č. 20 naleznete zde.

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.