Seminář pro žadatele k 3. výzvě "Regulační plány" a k 9. výzvě "Územní studie" IROP - Brno 23.10.201

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 23. 10. 2015 9:30 - 14:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Dominikánské náměstí 1, Brno
Uzávěrka přihlášek: 21.10.2015 14:00
Na semináři k 3. výzvě „Regulační plány“, která byla vyhlášena dne 16. září 2015, a k 9. výzvě „Územní studie“ v rámci Specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“, na kterém budete detailněji seznámeni  s podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či podmínkami nastavení veřejných zakázek. Seminář je určen zejména pro zástupce obcí s rozšířenou působností. 

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.