Seminář pro žadatele k 5. výzvě "Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologi

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 3. 11. 2015 9:30 - 13:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Maltézské náměstí 471/1, Praha 1
Uzávěrka přihlášek: 2.11.2015 14:00
Na semináři k 5. výzvě „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ v rámci specifického cíle 2.3  „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“, na kterém budete detailněji seznámeni  s podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či podmínkami nastavení veřejných zakázek. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci tohoto specifického cíle – „Zvýšení kvality návazné péče“ a „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. 

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.