Žadatelé a příjemci > Rady a tipy pro žadatele > Administrace Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu

Administrace Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), připravilo Centrum pro příjemce podpory z IROP informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen ŽoP/ZoR), které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena