Aktuální informace

Dostálová: Zateplování bytových domů z IROP splnilo účel. Nevyužité prostředky šly na rozvoj školek nebo digitalizaci
25. 10. 2021

V integrovaném regionálním operačním programu (IROP) bylo v období 2014 – 2020 podpořeno dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 3 000 projektů zateplování bytových domů. Celkem tak bylo rozděleno téměř 8 mld. Kč a více než 80 000 domácností docílilo snížené spotřeby energie, kterou ...

Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ
21. 10. 2021

Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) je poskytovatelem investiční podpory na vybudování infrastruktury a pořízení majetku pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“).

Ukončení hodnocení a výběru projektů 100. výzvy - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
21. 10. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje ukončení procesu hodnocení a výběru projektů ve 100. výzvě „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“. Jedná se o výzvu ze série REACT-EU výzev zaměřených na podporu řešení problémů souvisejících s pandemií COVID-19.

Modernizované přestupní terminály zvyšují úroveň cestování
4. 10. 2021

Jednou z mnoha oblastí, které Integrovaný regionální operační program (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj v regionech Česka podporuje, je modernizace a budování přestupních terminálů. V programovém období 2014-2020 je podpořeno 82 projektů modernizace a obnovy přestupních terminálů pro veřejnou dopravu ...

Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2021
22. 9. 2021

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) za rok 2021 dojde 10. 12. 2021 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Všechny novinky

Sledujte nás

Kalendář akcí a výzev