IROP 2021-2027

Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v programovém období 2021-2027. V této sekci webu budou uveřejňovány důležité dokumety a aktuální informace k Roadshow IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena