CRAB vyřešil chybějící evidenci administrativních budov

Díky projektu byl vytvořen centrální registr administrativních budov (CRAB), který napomůže vyřešit dosavadní absenci aktuálního přehledu o administrativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a dislokaci státních zaměstnanců.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zahájení projektu: 1.1.2010
Ukončení projektu: 27.10.2012
Téma projektu: Územní rozvoj
Stav projektu: Dokončený

CRAB zavedl jednotnou metodiku evidence administrativních budov, která doposud neexistovala, a pro některé instituce se navíc stane primární systémem pro jejich evidenci. Instituce často neměly přehled o tom, jaké a kde se nachází budovy ve vlastnictví státu, o jejich obsazenost či nákladech na provoz. Mohlo se pak stát, že i když byla někde volná kapacita, zajistil si stát potřebné prostory pronájmem v soukromé budově nebo přímo výstavbou nového sídla, a tím zbytečně vynaložil finanční prostředky.

Systém se skládá z evidenční části, portálu, mapových podkladů, pasportizace budov, reportingu a distančního vzdělávání. Státní instituce, které nemají žádný informační systém budov, mohou CRAB využít jako výchozí, ty, které evidenci mají, se na něj mohou napojit a využít možnosti automatické aktualizace údajů přes refereční rozhraní systému. Organizace mohou v systému měnit nabídku nepotřebného majektu, nebo získat data, která je zajímají. Uživatelé mohou pro seznámení se s prostředím využít e-learningový kurz.

Systém CRAB je plnohodnotně využíván registrovanými subjekty (organizačními složkami státu a státními organizacemi) od listopadu 2012.

Výše dotace EU: 216 001 716,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 117 315,00 Kč
 
Celková částka: 254 119 031,00 Kč