Modernizace popáleninového centra FN Ostrava

Díky podpoře Integrovaného operačního programu bylo opraveno  popáleninové centrum ve  fakultní nemocnici Ostrava včetně nákupu nových přístrojů.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
Zahájení projektu: 2.8.2010
Ukončení projektu: 2.8.2010
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Léčba popálenin se dnes neobejde bez speciálních lékařských přístrojů a dalšího vybavení. Nákup nejmodernějších přístrojů přispěl ke zkvalitnění péče  o pacienty v ostravské nemocnici.

Pro intenzivní péči byly zakoupeny např. přístroje pro monitoring životních funkcí s centrálním monitorováním, pacientské plicní ventilátory a analyzátor krve a krevních plynů. Pro operační sály byla pořízena např. víceramenná operační lampa, operační stoly a dermatom. V oblasti následné péče o pacienty se jedná o pořízení např. hydrochirurgické terapie, laseru k ovlivňování jizev a ultrazvuku.

Pořízené vybavení zajistilo nadstandardní péči pacienty. odpovídající nejnovějším trendům v oblasti popáleninové medicíny. Rovněž projekt povede ke snížení času na poskytnutí akutního zásahu a ke zkrácení doby hospitalizace díky urychlení léčby poškozené tkáně.

 

Výše dotace EU: 42 040 185,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 418 857,00 Kč
 
Celková částka: 49 459 042,00 Kč