Nemocnice Vyškov má nové iktové centrum

V Nemocnici Vyškov se podařilo zvýšit vybavenost iktového centra na předepsanou standardní evropskou úroveň a zlepšit tak kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou a pacienty s krvácením do mozku. Toto bylo umožněno díky projektu "Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra“.

 

 

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Nemocnice Vyškov
Zahájení projektu: 1.1.2012
Ukončení projektu: 6.5.2014
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace je součástí národní sítě Iktových center. V iktovém centru se léčí jak pacienti s ischemickými cévními mozkovými příhodami, způsobenými uzavřením mozkové tepny, tak pacienti s krvácením do mozku. Ročně projde Iktovým centrem asi 250 pacientů.

Jednou z podmínek k udržení statutu Iktového centra je dovybavení přístrojovým vybavením,dle standardů vydaných MZ ČR. Nemocnice Vyškov díky příslibu finanční podpory z fondů Evropské unie pořídila v rámci projektu „Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra“ realizovaného v programu Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP) již první zdravotnické zařízení, které rozšíří a zkvalitní zejména diagnostickou péči, a to v oblasti provádění cévní analýzy a mozkové perfuze. Jedná se o rozšíření stávajícího přístroje pro počítačovou tomografii (CT) o metodu vyšetření potřebnou pro rychlé a komplexní vyšetření pacientů vykazujících podezření na akutní mozkovou příhodu.

Výše dotace EU: 16 008 342,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 825 002,00 Kč
 
Celková částka: 18 833 344,00 Kč