Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Téměř každý, kdo přijel do Ostravy a navštívil její centrum, projížděl kolem Vítkovických železáren, které byly v době největšího rozmachu chloubou českého průmyslu.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení projektu: 12.12.2008
Ukončení projektu: 31.12.2012
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

V roce 1998 byla v Dolní oblasti Vítkovic ukončena výroba surového železa a koksu, a prakticky celá tato lokalita společně s dolem Hlubina byla prohlášena za Národní kulturní památku. To ji bohužel ale nezachránilo před značným chátráním.

Industriální objekty a technologické soubory dnes vlastní skupina VÍTKOVICE HOLDING, která stála u zrodu zájmového sdružení Dolní oblast Vítkovice, jehož cílem je obnova a znovu zpřístupnění celého areálu. Pod názvem Nové Vítkovice zde v posledních letech vyrůstá unikátní naučný a vzdělávací komplex s širším společensko-kulturním využitím.

V rámci projektu byly postupně rekonstruovány tři základní objekty. Jednalo se o bývalou energetickou ústřednu, v níž dva kompresory zajišťovaly dodávku vzduchu pro vysoké pece, a vysokou pec č. 1, z níž je dnes šedesátimetrová vyhlídková věž. Poslední částí projektu pak byla přeměna plynojemu z roku 1924 v multifunkční centrum GONG.

O kvalitě rekonstrukce jednotlivých průmyslových objektů svědčí i výsledky odborné soutěže Stavba roku 2013. Mezi přihlášenými stavbami bylo také multifunkční centrum GONG, které dnes nabízí rozsáhlou škálu využití od konferencí a kongresů přes výstavy až po vzdělávací, kulturní, umělecké a společenské akce. Činnost centra tak v sobě skloubí vzdělávací, kulturně společenskou a volnočasovou funkci. Autorem přestavby je významný český architekt Josef Pleskot a stavba byla oceněna titulem Stavba roku jak odbornou porotou, tak veřejností.

    

Výše dotace EU: 413 428 380,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 72 957 954,00 Kč
 
Celková částka: 486 386 334,00 Kč