Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12 – navyšování některých nákladů

Závazné stanovisko č. 12, které upravuje problematiku navyšování osobních nákladů manažera projektu, členů projektového týmu a nákladů na projektové řízení v projektech SC 3.1, SC 2.1 (pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb) a SC 4.1 (pro aktivity Kulturní dědictví a Deinstitucionalizace sociálních služeb).

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12 – navyšování některých nákladů [ PDF , 92KB ]

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena