Základní dokumenty v IROP > Dokumenty k individuálním výzvám > Výzva č. 62 - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD > Přílohy_Specifická pravidla pro žadatele a příjemce_výzva č. 62_4. 5. 2020

Přílohy_Specifická pravidla pro žadatele a příjemce_výzva č. 62_4. 5. 2020

ZIP , 11MB