Úvod > IROP 2021-2027 > Zelená infrastruktura měst a obcí
Zelená infrastruktura měst a obcí

Zelená infrastruktura měst a obcí

Specifický cíl 2.2: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel. 

Celková částka na projekty: 13,8 mld. Kč
    Plánované výzvy budou zveřejněny po schválení IROP Evropskou komisí a schválení harmonogramu výzev, tedy v letních měsících.