Aktualizace 92. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ - dřívější ukončení příjmu žádostí o podporu

Aktualizace 92. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ - dřívější ukončení příjmu žádostí o podporu

2.1.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), oznamuje dřívější ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě

Aktualizace 92. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ - dřívější ukončení p

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena