Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

25.3.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj České republiky reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními kvůli koronaviru a uvědomují si možné dopady na průběh realizace projektů podpořených z IROP, a to především z pohledu plnění harmonogramu. Pracovníci Centra jsou připraveni konzultovat dotazy a komplikace vzniklé touto situací.

Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena