Úvod > Přehledy a publikace

Přehledy a publikace

Na této nové stránce  naleznete informace o čerpání finančních prostředků v IROP 2014-2020, dále přehled indikátorů, tedy např. počty podpořených silnic, škol, zařízení poskytujících sociální péči aj. Níže je také odkaz na podstránku Přehledy projektů a výzev, která obsahuje tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP, přehledy schválených a podpořených projektů z IROP apod. Dále obsahuje odkaz na podstránku Publikace, kde naleznete regionální brožury s názvem Projekty IROP ve vašem kraji a Factsheety - informační listy k rozličným oblastem IROP, které připravil Řídicí orgán IROP.

Informace o čerpání 2014-2020

129 mld. Kč

Celkové finanční prostředky IROP

118 mld. Kč

Finanční prostředky IROP v právních aktech schválených projektů

59 mld. Kč

Finanční prostředky IROP proplacené příjemcům

9 857

Počet schválených projektů
Aktualizováno ke dni 30. 10. 2020.
 • Silnice a doprava

  597 km opravených silnic
  Modernizace silnic II. třídy a III. třídy

  dostupny
  714 vozidel pro veřejnou dopravu
  Nízkoemisní vozidla pro MHD (tram, bus, trolejbus)

  dostupny
 • Integrovaný záchranný systém (IZS)

  105 stanic pro IZS
  Nové a modernizované stanice pro hasiče, záchrannou službu a policii

  moderni
 • Sociální integrace a podnikání

  899 zařízení pro sociální služby
  Zařízení poskytující sociální služby a péči

  aktivni
  191 pracovních míst pro cílovou skupinu
  Nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněné osoby

  aktivni
 • Zdravotnictví

  103 zdravotnických zařízení
  Podpořené nemocnice a zařízení zdravotní péče

  zdravy
 • Vzdělávání

  1699 vzdělávacích zařízení
  Podpořené mateřské, základní a střední školy

  perspektivni
 • Zateplování

  1 777 zateplených byt. domů
  Snížení spotřeby energie

  usporny
 • Kultura

  35 podpořených památek
  Revitalizace památek, muzeí a knihoven

  kulturni