Úvod > Přehledy a publikace

Přehledy a publikace

Na této nové stránce  naleznete informace o čerpání finančních prostředků v IROP 2014-2020, dále přehled indikátorů, tedy např. počty podpořených silnic, škol, zařízení poskytujících sociální péči aj. Níže je také odkaz na podstránku Přehledy projektů a výzev, která obsahuje tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP, přehledy schválených a podpořených projektů z IROP apod. Dále obsahuje odkaz na podstránku Publikace, kde naleznete regionální brožury s názvem Projekty IROP ve vašem kraji a Factsheety - informační listy k rozličným oblastem IROP, které připravil Řídicí orgán IROP.

Informace o čerpání 2014-2020

124 mld. Kč

Celkové finanční prostředky IROP

128 mld. Kč

Finanční prostředky IROP v právních aktech schválených projektů

74 mld. Kč

Finanční prostředky IROP proplacené příjemcům

11 197

Počet schválených projektů
Aktualizováno ke dni 1. 5. 2021.
 • Silnice

  dostupny
  748 km zmodernizovaných silnic
  Silnice II. a III. třídy

 • Doprava

  dostupny
  842 vozidel pro veřejnou dopravu
  Nízkoemisní vozidla pro MHD (tramvaje, autobusy, trolejbusy)

  60 přestupních terminálů
  Nové a zmodernizované přestupní terminály ve veřejné dopravě

 • Integrovaný záchranný systém (IZS)

  moderni
  567 kusů techniky IZS
  Specializovaná technika pro vybavení složek IZS

  127 stanic pro IZS
  Nové a modernizované stanice pro hasiče, záchrannou službu a policii

 • Sociální integrace a podnikání

  aktivni
  1 129 zmodernizovaných zařízení sociálních služeb
  Zařízení poskytující sociální služby a péči

  241 pracovních míst
  Nově vytvořená místa v sociálních podnicích zaměstnávajících sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby

 • Zdravotnictví

  zdravy
  110 zdravotnických zařízení
  Podpořené nemocnice a zařízení zdravotní péče

 • Vzdělávání

  perspektivni
  287 podpořených mateřských škol
  Nové a zmodernizované mateřské školy včetně navýšení jejich kapacit

  1 834 podpořených základních a středních škol
  Zmodernizované učebny a vybavení základních a středních škol

 • Zateplování

  usporny
  1 777 zateplených bytových domů
  Snížení spotřeby energie a nákladů

 • Kultura

  kulturni
  95 podpořených muzeí a knihoven
  Obnova sbírkových fondů v muzeích a knihovnách

  51 podpořených památek
  Revitalizace památek