Úvod > Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Zahájení projektu: 30.8.2017
Ukončení projektu: 30.4.2018
Téma projektu: Doprava
Výzva: 5. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 1.2-CYKLODOPRAVA
Výše dotace EU: 11 042 635,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 948 700,30 Kč
 
Celková částka: 12 991 335,00 Kč