Úvod > Projekty > Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře

Doporučené projekty

 • Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

  Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

  Dokončený Doprava

  Cílem projektu je rekonstrukce sil. II/437 v délce 9,276 km.Stavební úpravy spočívají v obnově živičných vrstev, úpravě výškového vedení v celé šířce vozovky (navýšení nivelity o 50mm), výstavba nového mostu ev.č. 437-028, stavební úprava 41 propustků, dopravní značení, napojení sjezdů a...

  Příjemce: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.01.2020
 • II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov

  II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 a to mezi obcemi Bochov a Kozlov. Silnice je důležitou součástí silniční sítě Karlovarského kraje, která převádí dopravu ve směru jih - sever a je důležitou spojnicí mezi silnicemi I/6 Karlovy Vary - Praha a silnicí I/20 Karlovy Vary - Plzeň z...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice

  II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice

  Dokončený Doprava

  Stavba řeší stavební úpravu tří úseků na komunikaci II/449. Objekt SO 01 v celkové délce1, 61698 km, SO 02 v délce 2,38001 km a SO 03 v délce 6,13938 km. Celková délka upravovaného úseku silnice je 10,24533 km. Součástí projektu jsou tři mostní objekty most ev. č. 449-041 (0,052km) v...

  Příjemce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 13.09.2018