Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Jihočeský kraj
Zahájení projektu: 3.11.2015
Ukončení projektu: 28.11.2017
Téma projektu: Silnice
Stav projektu: Dokončený

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu e.č.137-014 přes řeku Lužnici a po něm procházejícího úseku komunikace II/137. Projekt je nutné realizovat z důvodu špatného technického stavu mostu a snížené bezpečnosti dopravy. Technickým řešením je sanace nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna vozovky, říms, zábradlí, chodníků, odvodnění a mostních závěrů. Stavba se nachází v zastavěné části města Tábor a její význam spočívá především v napojení regionu Táborska a Bechyňska na město Tábor.

Výše dotace EU: 46 577 517,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 219 561,89 Kč
 
Celková částka: 54 797 079,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena