Úvod > Obnova vozového parku MHD v DPO I. - lokalita Hranečník
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zahájení projektu: 16.5.2016
Ukončení projektu: 31.10.2018
Téma projektu: Doprava
Výše dotace EU: 170 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 200 000 000,00 Kč