Specializovaná technika IZS

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Petřvald
Zahájení projektu: 1.2.2016
Ukončení projektu: 30.6.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Petřvald určeného pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel, primárně pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Potřeba realizace projektu byla vyvolána stářím a nevyhovujícím technických stavem stávajícího dopravního automobilu SDH Petřvald. Cílovou skupinou projektu budou zejména obyvatelé hasebního obvodu JPO III Petřvald a JSDH Petřvald. Projekt bude realizován v ORP Kopřivnice.

Výše dotace EU: 1 512 683,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 266 944,16 Kč
 
Celková částka: 1 779 628,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena