Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Skalná
Zahájení projektu: 10.12.2015
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Moderní  budova, která dobrovolným hasičům ze Skalné poskytuje kvalitní zázemí, nahradila nevyhovující požární zbrojnici. Díky tomu mohou lépe skladovat své vybavení a být připraveni na zásahy u mimořádných událostí v okolí.

Výše dotace EU: 31 964 706,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 640 830,59 Kč
 
Celková částka: 37 605 537,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena