Úvod > Výstavba požární zbrojnice - Skalná
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Skalná
Zahájení projektu: 10.12.2015
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: IZS
Výše dotace EU: 31 964 706,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 640 830,59 Kč
 
Celková částka: 37 605 537,00 Kč