Úvod > Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných uč
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Zahájení projektu: 15.6.2016
Ukončení projektu: 28.8.2020
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 20 385 947,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 597 520,11 Kč
 
Celková částka: 23 983 467,00 Kč

Podobné projekty