Úvod > Denní stacionář v Bruntále
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Bruntál
Zahájení projektu: 2.8.2016
Ukončení projektu: 31.3.2018
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 11 934 193,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 106 034,20 Kč
 
Celková částka: 14 040 228,00 Kč