Úvod > Moderní odborné učebny v barokním kláštěře
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Zahájení projektu: 21.12.2015
Ukončení projektu: 28.2.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 3 965 203,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 233 247,25 Kč
Národní soukromá částka: 466 494,50 Kč
 
Celková částka: 4 664 945,00 Kč