Úvod > Projekty > Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

Doporučené projekty

 • Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

  Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu byla obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jednalo se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem bylo...

  Příjemce: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Nové vybavení Masarykova onkologického ústavu

  Nové vybavení Masarykova onkologického ústavu

  Dokončený

  Nákup nových zařízení pro léčbu rakovinotvorných nádorů výrazně zvýšil kvalitu radiační léčby onkologicky nemocných i zlepšil bezpečnost pacientů a ošetřujícího personálu při zacházení s technologiemi, které využívají ionizační záření.Nově byl pořízen radioterapeutický...

  Příjemce: Masarykův onkologický ústav
  Ukončení projektu: 30.09.2009
 • Nové angiolinky pro Nemocnici Na Homolce

  Nové angiolinky pro Nemocnici Na Homolce

  Dokončený

  Ročně umírá na onemocněni srdce a oběhové soustavy více než padesát tisíc osob, což představuje přes polovinu z celkové úmrtnosti v ČR. Česká republika tak zaujímá přední místo v celoevropských statistikách v incidenci kardiovaskulárních chorob. Proto je nezbytné podporovat vysokou odbornost i...

  Příjemce: Nemocnice Na Homolce
  Ukončení projektu: 29.04.2011