Úvod > Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I.
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Zahájení projektu: 2.5.2016
Ukončení projektu: 28.12.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 69 107 125,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 195 375,00 Kč
 
Celková částka: 81 302 500,00 Kč