Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zahájení projektu: 21.6.2018
Ukončení projektu: 15.11.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Naplněním projektu získají nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto ohledu dosáhly odpovídající technické úrovně. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zvýšení úrovně kvality péče o pacienty návazné péče.

Výše dotace EU: 15 538 002,91 Kč
Národní soukromá částka: 2 742 000,52 Kč
 
Celková částka: 18 280 003,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena