Úvod > Pořízení ultrazvukových přístrojů
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zahájení projektu: 5.2.2018
Ukončení projektu: 20.7.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 19 573 421,23 Kč
Národní soukromá částka: 3 454 133,16 Kč
 
Celková částka: 23 027 554,00 Kč