Úvod > Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Jihlava
Zahájení projektu: 1.12.2017
Ukončení projektu: 30.9.2018
Téma projektu: Sociální integrace
Výzva: 4.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 2.1-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ
Výše dotace EU: 3 825 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 675 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 500 000,00 Kč