Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
Zahájení projektu: 5.6.2018
Ukončení projektu: 9.11.2018
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

Výše dotace EU: 1 307 870,10 Kč
Národní soukromá částka: 3 051 696,90 Kč
 
Celková částka: 4 359 567,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena