Úvod > Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Domažlická nemocnice, a.s.
Zahájení projektu: 1.10.2016
Ukončení projektu: 30.4.2019
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 33 967 088,85 Kč
Národní soukromá částka: 5 994 192,15 Kč
 
Celková částka: 39 961 281,00 Kč